Osteopathie

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een vorm van manuele geneeswijze waarbij de mens wordt benaderd als zijnde een totaal van allerlei systemen, welke invloed op elkaar (kunnen) hebben. Door het geven van manuele stimuli, die in aard en omvang kunnen verschillen, wordt er een prikkel gegeven aan het lichaam opdat een herstel van de stoornis bewerkstelligd wordt. Gelet op de opleiding van de osteopaat wordt hij geacht pathologie te (her)kennen en voldoende medische basiskennis te hebben om op verantwoorde wijze praktijk te voeren en, indien nodig, patiënten door te sturen naar de eerstelijns gezondheidszorg.

Het mag duidelijk zijn dat we binnen de osteopathie dus met onze handen werken en geen apparaten gebruiken. Soms een enkel hulpmiddel ter diagnostiek zoals bijvoorbeeld een reflexhamer, bloeddrukmeter, een specifiek kussentje of wig om een bepaalde mobilisatie mogelijk te maken.

Oorsprong

De osteopathie heeft zijn oorsprong in de Verenigde Staten en is begonnen met de arts Andrew T. Still (1828-1917). Hij was niet tevreden met zijn manier van werken als arts en heeft een methode ontwikkeld om, zonder belastend te zijn voor de patiënt, maatregelen te nemen welke de gezondheidssituatie van de patiënt doen verbeteren. Een normale fysiologische beweeglijkheid van overal in het lichaam is voorwaarde voor een goed functioneren van het geheel. Door nauwkeurig onderzoek worden in de verschillende systemen bewegingsverliezen opgespoord en weer hersteld (voor zover mogelijk). Dit maakt een gezondheidswinst en/of beter functioneren van delen van het lichaam en het totaal mogelijk.

Als grondslag is een uitgebreide kennis van allerlei medische vakken zoals o.a. anatomie, fysiologie, pathologie, embryologie, neurologie, interne geneeskunde etc. nodig.

Opleiding en kennis

De opleiding osteopathie is een post-academische deeltijd-studie van 6 jaar waarbij het laatste jaar staat voor het verdedigen van een onderzoek en een patiëntbehandeling voor een internationale jury, bestaande uit artsen, specialisten en osteopaten D.O.

Onder voorwaarden kun je je dan registreren in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Die voorwaarden bestaan o.a. uit eisen van opleiding (beroeps-competentieprofiel), na- en bijscholing, praktijkinrichting, tuchtrecht, wijze van dossiervorming en praktijkvoering, ethiek etc.

Ook geven diploma's in osteopatische geneeswijze, behaald aan buitenlandse universiteiten, mogelijkheid tot registratie binnen het NRO. Geregistreerd in het register NRO voert de osteopaat de toevoeging MRO (Member of the Register of Osteopaths, soms gevolgd door een afkorting van het desbetreffende land).

De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt de belangen van de osteopathie in Nederland sinds 1986.

Meer informatie omtrent NVO en NRO vindt u hier.