Indicatie & werkwijze

Eerste afspraak

Indien u komt tot een eerste afspraak (is langer dan een standaard consult) voor osteopathie in de praktijk Ad Jacobs Osteopathie Blaricum, dan wordt er een uur ingeboekt. Dit voor een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) waar uw klachten en/of bijkomende klachten worden uitgevraagd. Maar ook andere vragen welke van invloed kunnen zijn op uw klachtenpatroon/gezondheid komen indien nodig aan bod. Zoals eventueel eerder uitgevoerde aanvullende onderzoeken, röntgen, MRI-scan en bloedonderzoek. Maar ook eerder geconsulteerde onderzoekers/behandelaars.

Onderzoek

Daarna volgt een systematisch onderzoek naar de verschillende systemen waar de mens uit bestaat en die mogelijk van invloed zijn op de klacht. Belangrijk in dit geval is de beweeglijkheid van het gehele bewegingsapparaat, de normale beweeglijkheid van alle orgaansystemen. Er kunnen bewegingsverliezen ontstaan in de beweeglijkheid van organen in relatie tot hun ophangmiddelen, afname van beweeglijkheid/elasticiteit van het orgaanweefsel zelf en vermindering van de glijvlakken van organen t.o.v. andere organen of structuren. Ook de beweeglijkheid van de schedel en de relatie tot het heiligbeen (sacrum) is van belang.

Osteopatisch behandelplan

Hierna wordt er gekomen tot een osteopatische werkdiagnose met bijbehorende eventuele andere mogelijke oorzakelijkheden (differentiaal diagnostiek).

Er wordt een osteopatisch behandelplan opgesteld met behandelfrequentie welke veelal eens per 3 à 4 weken zal zijn. Ook wordt uitgesproken welke verbeteringen en/of veranderingen u kunt verwachten. Ook mogelijke eerste reacties van het lichaam op onderzoek of eerste behandeling(en) worden toegelicht. Natuurlijk heeft u na afloop volop de gelegenheid tot het stellen van vragen over alles wat er in het eerste consult ter sprake is gekomen en wat nog niet geheel duidelijk is.

Verklarend model

De osteopathie probeert uw vitaliteit/gezondheid in diverse systemen te verbeteren. De heersende functie kan minder goed zijn dan normaal gebruikelijk is, maar er kunnen ook structurele problemen zijn, welke een optimaal functioneren in de weg staan. Vaak is er een manier om het compensatoir mechanisme zo aan te spreken, dat er toch verbetering optreedt in het functioneren van de verschillende systemen. Daarom is het mogelijk om bij verschillende blijvende aandoeningen indirect toch een verbetering of een afname van de pijn en/of klachten te bewerkstelligen. Zoals bijvoorbeeld ernstige arthrose (slijtage) in de wervelkolom of andere gewrichten. Natuurlijk is die arthrose niet te veranderen door osteopathie, maar door andere, invloed hebbende factoren te verbeteren, kan er toch sprake zijn van een beter functioneren van de desbetreffende regio. Zo ook bijvoorbeeld bij chronische darmontstekingen zoals collitis ulcerosa kan osteopathie voor minder klachten en disfunctioneren zorgdragen, terwijl de aandoening wel blijft bestaan.

Individuele verschillen

Bij iedere patiënt wordt dus individueel beoordeeld wat of waar de osteopathie een bijdrage kan leveren in de gezondheidssituatie van dat moment. Tijdens het behandelingsverloop vindt steeds beoordeling, bijstelling of verandering van de osteopatische behandeling plaats. Het kan daarom ook zo zijn dat verschillende patiënten, met soortgelijke problemen, toch verschillend worden behandeld. Veel klachten zijn multi-causaal, d.w.z. dat veel verschillende factoren van invloed zijn op het ontstaan of onderhouden van de klachten en iedere behandeling per patiënt is derhalve “maatwerk”. Het eerste onderzoek is daarom bepalend waar en hoe er osteopatisch wordt behandeld en wat de prognose is. Indien er inderdaad wordt besloten n.a.v. dat onderzoek om tot een osteopatische behandeling te komen dan wordt er in het algemeen verwacht dat er binnen 3 tot 6 behandelingen een duidelijke verbetering optreedt.

Voorbeelden van indicaties

Naar aanleiding van bovenstaande voorbeelden van indicaties waarvan bekend is dat osteopathie een positieve invloed heeft en waar dan beoordeeld wordt of er, in dit specifieke geval, een indicatie is voor osteopatische behandeling. Natuurlijk wordt altijd gelet op factoren die een osteopatische behandeling uitsluiten (contra-indicaties).

 • Klachten van het spijsverteringssysteem zoals bijvoorbeeld prikkelbaar darmsyndroom (“spastische” darmen), onbegrepen buikpijnen, moeilijke stoelgang (obstipatie/diarree), veelvuldige oprispingen (reflux), zuurbranden, overdreven winderigheid, verteringsproblemen, chronische darm-ontstekingen (o.a. ziekte van Crohn, collitis ulcerosa), sterk opgeblazen gevoel, eetstoornissen.
 • Pijnklachten en mobiliteitsverlies in het bewegingsapparaat.
 • Onverklaarbare (spier)pijnen.
 • Reumatoïde Arthritis (R.A.), Ziekte van Bechterew, fybromyalgie, R.S.I.
 • Diverse vormen van hoofdpijnen.
 • Chronisch Vermoeidheid Syndroom.
 • Onbegrepen of onbehandelbare orgaanklachten.
 • Rugklachten, met of zonder uitstraling, hernia’s, nekklachten, whiplash.
 • Klachten van het hoofd zoals bijvoorbeeld duizeligheid, oorsuizen (tinitis), kaakproblemen, oorpijnen en chronische ontstekingen, klachten ontstaan tijdens en/of na orthodontie, chronische ontstekingen van bijholten, Ziekte van Meniere, concentratiestoornissen, aangezichtspijnen.
 • Klachten/pijn of onvoldoende herstel na operaties.
 • Incontinentie en/of plas- en prostaatklachten, chronische blaasontstekingen, bedplassen bij kinderen.
 • Bekkenklachten, al dan niet in relatie tot zwangerschappen.
 • Zwangerschapsbegeleiding.
 • Begeleiding van (top)sporters.
 • Doorbloeding- en drainagestoornissen van de ledematen, hoofd of romp.
 • Inslaap- of doorslaapproblemen.
 • Burn-out/“overspannenheid".
 • Gynaecologische stoornissen bijv. menstruatieproblematiek, zwangerschapswens.
 • Huilbaby’s, allerlei stoornissen ontstaan voor, tijdens en na de bevalling bij baby’s.
 • Darmkrampjes of moeilijkheden bij voeding en/of ontlasting bij baby’s.
 • Ontwikkelingsstoornissen bij (jonge) kinderen.
 • Leerstoornissen zoals bijv. dyslexie of dyscalculi.
 • Gedragsstoornissen zoals bijv. ADHD of ADD.
 • Abnormale stramheid, stijfheid of vermoeidheid.
 • Chronische of te vaak voorkomende verkoudheid, dan wel klachten van de luchtwegen.
 • Chronisch eczeem.
 • Langdurige gewrichtsklachten.

Bij vele aandoeningen is osteopathie een nuttige ondersteuning in de klassieke behandeling.

Staat uw klacht er niet bij, aarzel niet om contact op te nemen of osteopathie iets voor u kan betekenen. Natuurlijk is de osteopaat opgeleid om de noodzaak voor verder medisch onderzoek te herkennen en zal u dan indien nodig doorverwijzen naar huisarts/specialist. Ook is het mogelijk dat hen gevraagd wordt naar verder diagnostisch onderzoek zoals röntgenfoto’s, MRI's, bloedonderzoek etc.